Saturday, April 12, 2008

5 minds for the future !

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สนง.ข้าราชการและพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับศศินทร์ ได้ร่วมกันจัด
การสัมนาเครือข่ายสัมพันธ์ ในหัวข้อ 5 จิตแห่งอนาคต หรือ FIVE MINDS FOR THE FUTURE
ตามชื่อหนังสือของ HOWARD GARDNER
ซึ่งได้ให้เกียรติเชิญผมร่วมเวทีครั้งนี้ด้วย พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิรุ่นใหญ่อย่างท่านอาจารย์พิชัย วาสนาส่ง และ อีกหลายท่าน
ท่านอ.พิชัยได้กล่าวถึง 5 จิตเพื่ออนาคตไว้อย่างน่าสนใจ คือ คุณสมบัติทั้ง 5 ประการนี้เป็นความสามารถของมนุษย์อย่างแท้จริง ที่แม้คอมพิวเตอร์จะพัฒนารุดหน้าไปอย่างยิ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ทดแทนมนุษย์ได้ คือ
The Disciplinary Mind
The Synthesizing Mind
The Creating Mind
The Respectful Mind
The Ethical Mind
ในส่วนที่ผมได้ขึ้นพูดในวันนั้นก็คือส่วนของ The Creating Mind ซึ่งเป็นกระแสที่ชัดเจนสำหรับองค์กรทั่วโลก แน่นอนรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย
ในงานวันนั้นผมยังมีโอกาสได้พบผู้แปลหนังสือเล่มนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งที่ได้มีส่วนร่วม โดยการเขียนคำนิยมให้ หนังสือ 5 จิตเพื่ออนาคต น่าจะวางแผงเรียบร้อยแล้ว
อ่านแล้วมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนกันก็เชิญนะครับ

link แนะนำหนังสือครับ

http://www.expernetbooks.com/detail.php?book_id=5596

link สรุปผลการสัมมนา “5 Minds : 5 จิตคิดเพื่ออนาคต” โดย คุณพ.ละมุนพันธุ์

http://km.oncb.go.th/doc/สรุป5Minds.doc

  • หมายเหตุ

ผมได้รับเชิญจาก Asia Business Forum (Thailand) Ltd. ให้ร่วมในงาน LEARNING & DEVELOPMENT STRATEGIES ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม นี้ ผมจะร่วมเวทีในวันที่ 29 ก.ค. ครับเวลา 13.15น.-14.15น. ซึ่งเป็น CREATIVE THINKING SESSION

แล้วจะเก็บบรรยากาศมาเล่าให้ฟังนะครับ